Bruk av informasjonskapsler

Vi bruker informasjonskapsler (cookies) for å støtte din brukererfaring på siden vår. Ved å fortsette å bruke vårt nettsted samtykker du til vår bruk av informasjonskapsler.

Mer informasjon

Randaberg

Enebolig med nydelig uteareal | Strålende solforhold | 9 sov./2 kjøkken/3 stuer | Underetasjen utleid for kr. 28.750,-

Ryggjatunveien 1B

4070 Randaberg

Prisantydning: 6 390 000,-
Andel fellesgjeld: 0,-
Omkostninger: 172 592,-
Totalkostnad: 6 562 592,-
P-Rom: 234 kvm.
Bruksareal: 236 kvm.
Bruttoareal: 0 kvm.
Eierform: Selveier
Eierform tomt: Eiet tomt
Tomteareal: 614 kvm.
Antall soverom: 9
Fellesutgifter: 0,- i Mnd.

Visninger

tir. 25.10 | 16.30 - 17.00

Ansvarlig megler

Morgan Thorsell
Eiendomsmegler MNEF
thorsell@verdi-eiendom.no
Mob: 46 89 00 00
Tlf:

Denne presentasjonen av eiendommen er ikke en komplett salgsoppgave. Komplett salgsoppgave kan lastes ned som pdf-dokument her.

Standard

Ryggjatunveien 1b er en stor og innholdsrik enebolig beliggende i rolige og sentrale omgivelser like ved Randaberg sentrum.

Alt delikat med belegningsstein i gårdsrom samt en nydelig opparbeidet og beplantet hage som holder på solen fra morgen til kveld.

1. etg.: Vindfang, gjestetoalett, gang samt tre gode soverom. Flott bad med dusjkabinett, to servanter og opplegg for vaskemaskin. Meget trivelig tv-stue med utgang til hagen. Stort og godt kjøkken med integrert oppvaskmaskin. Stuen har rikelig med plass til både salonger og spisestue. Peis. Herfra er det utgang til stor terrasse med flere soner.
Varmepumpe

U. etg.: Eier har leid ut underetasjen til 6 personer. Disse betaler til sammen 28.750,- pr. mnd. Her har du kjøkken, gjestetoalett, bad, seks soverom og en stue. Underetasjen er ikke godkjent som selvstendig boenhet. Leieinntektene har variert etter hvor mange som har bodd i etasjen.
Det er installert lydhimling mellom etasjene bortsett fra i gangen og kjøkkenet.

Lyse fiber.
Kodelås på ytterdør.

Beliggenhet

Eiendommen ligger fint plassert nær Randaberg sentrum i et veletablert boligområde.
Bebyggelsen rundt er hovedsakelig eneboligbebyggelser, med innslag av rekkehus og leiligheter.
Det er kort vei til både lekeplasser, skoler og barnehager, samt til Randaberg sentrum med bl.a. dagligvarebutikker, nisjebutikker, café og bibliotek.

Innhold

U. etg.: Gang, bad, fem soverom, stue og kjøkken.
1. etg.. Vindfang, gang, gjestetoalett, bad, tre soverom, to stuer samt kjøkken. Bod

Areal

P-rom: 234 kvm
P-rom inneholder:
U. etg.: Gang, bad, fem soverom, stue og kjøkken.
1. etg.. Vindfang, gang, gjestetoalett, bad, tre soverom, to stuer samt kjøkken.

Bruksareal: 236 kvm

BRA pr. etasje:
U. etg.: 114 kvm.
1. etg.: 122 kvm.

Arealene er oppmålt av Rune Sivertsen, og er ikke etterkontrollert av megler. Se vedlagt tilstandsrapport datert for ytterligere informasjon.

Dersom rapport fra takstmann er eldre enn 12 måneder, bør rapporten fornyes. Ved tilfeller hvor rapporten er eldre enn 12 måneder oppfordres kjøper til å foreta særskilte undersøkelser av eiendommen, gjerne sammen med fagkyndig.

Byggemåte

Mur og tre.
For ytterligere informasjon om boligen, se rapport fra takstmann vedlagt salgsoppgaven.

Oppvarming

Varmekabler på bad.
Peis i stue.
Varmepumpe.
Dersom det er rom i boligen som ikke har vegg-/fastmonterte ovner så følger det heller ikke med ovner i disse rommene.

Parkering

Parkering i carport eller på tomt.

Vei, vann og avløp

Offentlig vei, vann og avløp.

Reguleringsmessige forhold

Boligen ligger i et ikke regulert område - avsatt til boligformål. Megler har reguleringsinformasjon for området forøvrig tilgjengelig på kontoret. Interessenter og kjøpere blir tilsendt disse på forespørsel og oppfordres på generell basis å gjennomgå dokumentene.

Energimerket

Oppvarmingskarakter Gul - Energikarakter E
Takstmann har utarbeidet energiattest for boligen. Energiattesten i sin helhet kan fås ved henvendelse til megler.

Utleie

Boligen kan leies ut som en enhet. Leiligheten er ikke byggemeldt, og kan trolig heller ikke påregnes godkjent som selvstendig boenhet etter någjeldende forskrifter. Ved utleie etter overtakelsen, påtar kjøper seg ansvaret for evt. pålegg fra offentlige myndigheter.

Heftelser/servitutter

Megler opplyser at kjøpers evnt. pantedokument vil få prioritet etter følgende tinglyste servitutter:
Rettigheter på 1127-47/317 Rettigheter i eiendomsrett 2007/3466-1/45  Bestemmelse om veg   11.05.2007   rettighetshaver:Knr:1127 Gnr:47 Bnr:318  
Denne ligger vedlagt.
 
Rettigheter på 1127-47/490 Rettigheter i eiendomsrett 2009/711231-2/200  Bestemmelse om bebyggelse    24.09.2009   rettighetshaver:Knr:1127 Gnr:47 Bnr:318
Disse dokumentene oppbevares på meglers kontor og interessenter oppfordres på generelt grunnlag til å gjennomgå dokumentene.

Diverse

Hvitevarer som er integrert i innredning, medfølger i handelen.

Det er den faktiske bruken av rommene i boligen på markedsføringstidspunktet som er avgjørende for hva de er definert som her. To av soverommene i underetasjen er på tegninger tilsendt fra kommunen godkjent til boder. Dagens bruk av rommet er i strid med byggeteknisk forskrift og mangle godkjennelse i kommunen for den aktuelle bruken.
Selger informerer om terrasse var utvidet i 2021. Dette ble ikke søkt om hos kommunen, men nabovarsel foreligger.

Lovanvendelse

Eiendommen selges etter reglene i avhendingsloven. Eiendommen skal overleveres kjøper i tråd med det som er avtalt. Det er viktig at kjøper setter seg grundig inn i alle salgsdokumentene, herunder salgsoppgave, tilstandsrapport og selgers egenerklæring. Kjøper anses kjent med forhold som er tydelig beskrevet i salgsdokumentene. Forhold som er beskrevet i salgsdokumentene kan ikke påberopes som mangler. Dette gjelder uavhengig av om kjøper har lest dokumentene. Alle interessenter oppfordres til å undersøke eiendommen nøye, gjerne sammen med fagkyndig før bud inngis. Kjøper som velger å kjøpe usett kan ikke gjøre gjeldende som mangel noe han burde blitt kjent med ved undersøkelsen. Dersom det er behov for avklaringer, anbefaler vi at kjøper rådfører seg med eiendomsmegler eller en bygningssakyndig før det legges inn bud. Hvis eiendommen ikke er i samsvar med det kjøperen må kunne forvente ut ifra alder, type og synlig tilstand, kan det være en mangel. Det samme gjelder hvis det er holdt tilbake eller gitt uriktige opplysninger om eiendommen. Dette gjelder likevel bare dersom man kan gå ut i fra at det virket inn på avtalen at opplysningen ikke ble gitt eller at feil opplysninger ikke ble rettet i tide på en tydelig måte. En bolig som har blitt brukt i en viss tid, har vanligvis blitt utsatt for slitasje og skader kan ha oppstått. Slik bruksslitasje må kjøper regne med, og det kan avdekkes enkelte forhold etter overtakelse som nødvendiggjør utbedringer. Normal slitasje og skader som nødvendiggjør utbedring, er innenfor hva kjøper må forvente og vil ikke utgjøre en mangel.

Boligen kan ha en mangel dersom det er avvik mellom opplyst og faktisk areal, forutsatt at avviket er på 2% eller mer og minimum 1 kvm. Ved beregning av et eventuelt prisavslag eller erstatning må kjøper selv dekke tap/kostnader opptil et beløp på kr 10 000 (egenandel). Dersom kjøper ikke er forbruker selges eiendommen «som den er», og selgers ansvar er da begrenset jf. avhl. § 3-9, 1. ledd 2. pktm. Avhendingsloven § 3-3 (2) fravikes, og hvorvidt en innendørs arealsvikt karakteriseres som en mangel vurderes etter avhendingsloven § 3-8. Informasjon om kjøpers undersøkelsesplikt, herunder oppfordringen om å undersøke eiendommen nøye, gjelder også for kjøpere som ikke anses som forbrukere. Med forbrukerkjøp menes kjøp av eiendom når kjøperen er en fysisk person som ikke hovedsakelig handler som ledd i næringsvirksomhet. Det presiseres at dersom en budgiver byr som ledd i næringsvirksomhet og handel er kommet i stand, så kan dette ikke endres til forbrukerkjøp i etterkant - uten selgers godkjennelse. En slik godkjennelse kan ikke påregnes da selgers mangelsansvar er begrenset i medhold av Avhendingsloven § 3-9 første ledd andre punktum ved salg til kjøper som ledd i næringsvirksomhet. 

Opplysninger om innvendige arealstørrelser i salgsoppgaven er hentet fra takst på eiendommen. Opplysninger i salgsoppgaven er godkjent av selger.

Budgivning

Som kjøper hos Verdi Eiendomsmegling kan du kreve alle bud dokumentert og fremlagt. Dette medfører at du som budgiver må akseptere at ditt bud kan bli fremlagt for eventuell kjøper. Alle bud skal gjennomføres skriftlig. Ikke bare første bud, men også budforhøyelser skal gis skriftlig til megler. Både e-post, SMS og nettbaserte budgivningsplattformer vil oppfylle kravet til skriftlighet. I tillegg må alle budgivere legitimere seg ved inngivelse av det første budet. Budgiver må også informere megler muntligpr. telefon om sin budgivning for å sikre at alle bud er registrert. Megler skal skriftlig bekrefte til budgiver mottagelsen av budet. Hensikten er å sikre dokumentasjon av hele budrunden. Megler tar ikke noe ansvar for forsinkelser på el- eller telenettet. Det forekommer at fristene for å akseptere bud blir kortere etter hvert som det kommer inn nye bud. Det er budgiver som setter fristen for når et bud må være akseptert og denne fristen er absolutt.
Det betyr at dersom selger velger å akseptere budet, må kjøper få beskjed om at budet er akseptert innen utløpet av akseptfristen. Dersom du utsetter å legge inn bud til tett opp mot en annen budgivers akseptfrist er det en reell fare for at eiendommen kan bli solgt før ditt bud kommer frem til megler eller at bud allerede er akseptert. Megler har ikke anledning til å formidle bud som har kortere akseptfrist enn til kl. 12.00 første virkedag etter siste annonserte vising. Skulle en budaksept ikke være mottatt av budgiver grunnet forsinkelser på el- eller telenettet, eller at megler ikke har kommet i kontakt med budgiver av annen grunn før fristens utløp - er likevel aksepten gyldig under forutsetning av at megler har forsøkt å gi aksept før fristens utløp. Se for øvrig forbrukerinformasjon om budgivning.