Bruk av informasjonskapsler

Vi bruker informasjonskapsler (cookies) for å støtte din brukererfaring på siden vår. Ved å fortsette å bruke vårt nettsted samtykker du til vår bruk av informasjonskapsler.

Mer informasjon

Randaberg

Tomt til salgs på Randaberg

Ryggleet

4073 Randaberg

Prisantydning: 1 750 000,-
Andel fellesgjeld: 0,-
Omkostninger: 56 592,-
Totalkostnad: 1 806 592,-
P-Rom: 0 kvm.
Bruksareal: 0 kvm.
Bruttoareal: 0 kvm.
Eierform: Selveier
Eierform tomt: Eiet tomt
Tomteareal: 632 kvm.
Fellesutgifter: 0,- i Mnd.

Ansvarlig megler

Rudi Aadland
Megler MNEF
rudi.aadland@verdi-eiendom.no
Mob: 95 83 16 60
Tlf:

Denne presentasjonen av eiendommen er ikke en komplett salgsoppgave. Komplett salgsoppgave kan lastes ned som pdf-dokument her.

Standard

Tomten du ser på bildet er under utskillelse og er på 632 m2 slik den er søkt skilt ut nå.

Diverse sentral informasjon rundt tomten:

Tomten selges med forbehold om at den godkjennes utskilt.

Adkomt til ny tomt vil være på nordsiden av eksisterende hus mot øst , mellom bolig og hovedvei- se både vedlagt informasjon og bilde som illustrerer tomtedelingen.

Ved godkjennelse av tomtedelingen selges tomten slik den står, eventuell riving av garasje, godkjennelse av hus, tilknytting til vann, avløp og strøm er ny eiers ansvar.

https://randabergkommune.wixsite.com/budsjett/prisregulativ2022

Ta kontakt med kommunen for ytterligere spørsmål.

Kjøperen er selv ansvarlig for å byggeanmelde samt å fremskaffe bygningsmyndighetenes godkjennelse for den bebyggelse som er tenkt oppført på eiendommen før eventuelle byggearbeider igangsettes. Kostander i forbindelse med byggeanmeldelse, tilknytningsgebyr, grunnundersøkelser, geotekniksk rapport m.m. påhviler kjøper.

Konsesjon: Erverv av tomten er konsesjonsfritt på visse vilkår, ref. egenerklæring om konsesjonsfrihet:
- tomten må bebygges innen 5 år.
- tomten må bebygges slik plansituasjonen forutsetter.
- er tomten for eksempel regulert til bolig, er det ikke nok å sette opp en garasje. Oversittelse av fristen eller oppføring av bebyggelse i strid med plan vil uløse konsesjonsplikt. Ta kontakt med megler for vilkår.

Beliggenhet

Randaberg er kjent for å være et familievennlig område med stor trivsel.

I Ryggleet er man beliggende nær butikker som Kiwi, Rema 100 og Europris- men med Randaberg sentrum i sin helhet i gangavstand.

Det er en kort kjøretur til Stavanger sentrum og med den nye tunnelen er man på Forus og tusenvis av arbeidsplasser på kort tid.

For ytterligere informasjon om området, se nabolagsprofil vedlagt salgsoppgaven eller på finn.no

Adkomst

Se kartlenke på Finn.no. Det er skiltet med visningsskilt fra Verdi Eiendomsmegling til fellesvisning.

Parkering

På egen tomt

Vei, vann og avløp

Ikke fastsatt

Reguleringsmessige forhold

Vil være regulert til boligformål. Se alle vedlegg i prospekt for reg planer og bestemmelser samt øvrig informasjon.

Heftelser/servitutter

Megler opplyser at kjøpers evnt. pantedokument vil få prioritet etter følgende tinglyste servitutter:

1947/300911-1/45 Bestemmelse om veg
15.02.1947

1974/303756-1/45 Erklæring/avtale
27.08.1974
Best. om fjerning av garasje

Disse dokumentene oppbevares på meglers kontor og interessenter oppfordres på generelt grunnlag til å gjennomgå dokumentene.

Lovanvendelse

Eiendommen selges etter reglene i avhendingsloven. Eiendommen skal overleveres kjøper i tråd med det som er avtalt. Det er viktig at kjøper setter seg grundig inn i alle salgsdokumentene, herunder salgsoppgave, tilstandsrapport og selgers egenerklæring. Kjøper anses kjent med forhold som er tydelig beskrevet i salgsdokumentene. Forhold som er beskrevet i salgsdokumentene kan ikke påberopes som mangler. Dette gjelder uavhengig av om kjøper har lest dokumentene. Alle interessenter oppfordres til å undersøke eiendommen nøye, gjerne sammen med fagkyndig før bud inngis. Kjøper som velger å kjøpe usett kan ikke gjøre gjeldende som mangel noe han burde blitt kjent med ved undersøkelsen. Dersom det er behov for avklaringer, anbefaler vi at kjøper rådfører seg med eiendomsmegler eller en bygningssakyndig før det legges inn bud. Hvis eiendommen ikke er i samsvar med det kjøperen må kunne forvente ut ifra alder, type og synlig tilstand, kan det være en mangel. Det samme gjelder hvis det er holdt tilbake eller gitt uriktige opplysninger om eiendommen. Dette gjelder likevel bare dersom man kan gå ut i fra at det virket inn på avtalen at opplysningen ikke ble gitt eller at feil opplysninger ikke ble rettet i tide på en tydelig måte. En bolig som har blitt brukt i en viss tid, har vanligvis blitt utsatt for slitasje og skader kan ha oppstått. Slik bruksslitasje må kjøper regne med, og det kan avdekkes enkelte forhold etter overtakelse som nødvendiggjør utbedringer. Normal slitasje og skader som nødvendiggjør utbedring, er innenfor hva kjøper må forvente og vil ikke utgjøre en mangel.

Boligen kan ha en mangel dersom det er avvik mellom opplyst og faktisk areal, forutsatt at avviket er på 2% eller mer og minimum 1 kvm. Ved beregning av et eventuelt prisavslag eller erstatning må kjøper selv dekke tap/kostnader opptil et beløp på kr 10 000 (egenandel). Dersom kjøper ikke er forbruker selges eiendommen «som den er», og selgers ansvar er da begrenset jf. avhl. § 3-9, 1. ledd 2. pktm. Avhendingsloven § 3-3 (2) fravikes, og hvorvidt en innendørs arealsvikt karakteriseres som en mangel vurderes etter avhendingsloven § 3-8. Informasjon om kjøpers undersøkelsesplikt, herunder oppfordringen om å undersøke eiendommen nøye, gjelder også for kjøpere som ikke anses som forbrukere. Med forbrukerkjøp menes kjøp av eiendom når kjøperen er en fysisk person som ikke hovedsakelig handler som ledd i næringsvirksomhet. Det presiseres at dersom en budgiver byr som ledd i næringsvirksomhet og handel er kommet i stand, så kan dette ikke endres til forbrukerkjøp i etterkant - uten selgers godkjennelse. En slik godkjennelse kan ikke påregnes da selgers mangelsansvar er begrenset i medhold av Avhendingsloven § 3-9 første ledd andre punktum ved salg til kjøper som ledd i næringsvirksomhet. 

Opplysninger om innvendige arealstørrelser i salgsoppgaven er hentet fra takst på eiendommen. Opplysninger i salgsoppgaven er godkjent av selger.

Budgivning

Som kjøper hos Verdi Eiendomsmegling kan du kreve alle bud dokumentert og fremlagt. Dette medfører at du som budgiver må akseptere at ditt bud kan bli fremlagt for eventuell kjøper. Alle bud skal gjennomføres skriftlig. Ikke bare første bud, men også budforhøyelser skal gis skriftlig til megler. Både e-post, SMS og nettbaserte budgivningsplattformer vil oppfylle kravet til skriftlighet. I tillegg må alle budgivere legitimere seg ved inngivelse av det første budet. Budgiver må også informere megler muntligpr. telefon om sin budgivning for å sikre at alle bud er registrert. Megler skal skriftlig bekrefte til budgiver mottagelsen av budet. Hensikten er å sikre dokumentasjon av hele budrunden. Megler tar ikke noe ansvar for forsinkelser på el- eller telenettet. Det forekommer at fristene for å akseptere bud blir kortere etter hvert som det kommer inn nye bud. Det er budgiver som setter fristen for når et bud må være akseptert og denne fristen er absolutt.
Det betyr at dersom selger velger å akseptere budet, må kjøper få beskjed om at budet er akseptert innen utløpet av akseptfristen. Dersom du utsetter å legge inn bud til tett opp mot en annen budgivers akseptfrist er det en reell fare for at eiendommen kan bli solgt før ditt bud kommer frem til megler eller at bud allerede er akseptert. Megler har ikke anledning til å formidle bud som har kortere akseptfrist enn til kl. 12.00 første virkedag etter siste annonserte vising. Skulle en budaksept ikke være mottatt av budgiver grunnet forsinkelser på el- eller telenettet, eller at megler ikke har kommet i kontakt med budgiver av annen grunn før fristens utløp - er likevel aksepten gyldig under forutsetning av at megler har forsøkt å gi aksept før fristens utløp. Se for øvrig forbrukerinformasjon om budgivning.