Hafrsfjord enebolig med alt på ett plan

STANDARD

Er du i kategorien som er ferdig med enebolig, vil ha 189 m2 på ett plan og et nær vedlikeholdsfritt uteareal- ja da er dette boligen for deg.

Eller kanskje du er barnefamilien som ønsker mange soverom og vil bo på Madla?

Her er det mye å fremheve:

–       Stor, solrik terrasse fra 2014

–       Garasje med varmt og kaldt vann

–       Bod

–       Stor hovedstue

–       Flott, ny peis

–       TV-stue

–       4 soverom

        o    Hovedsoverommets størrelse og garderobeløsning må fremheves spesielt

–       2 helflisede, lekre bad

        o    Det ene en-suite bad til hovedsoverommet med både badekar og dusj

–       Separat vaskerom innredet i 2013

–       Flott kjøkken fra 2013 med integrerte hvitevarer

–       Varmekabler i bad, gang, vaskerom og kjøkken

–       Nymalt i 2022

–       Bygget ut og pusset opp i 2011

        o    Nytt tak

        o    Nye vinduer og ytterdører

        o    Ny kledning

        o    Etterisolert

        o    Elektrisk anlegg (på badene 2009)

        o    De fleste gulv skiftet

Les tilstandsrapporten i prospektet for inngående informasjon om boligens tekniske standard. 

BELIGGENHET

Rolig og barnevennlig boligområde med barnehage og trygg skolevei.

Madla Amfi, som ligger bare 10 minutters gange fra boligen i et travikkvernet område, har de fleste offentlige tjenester, samt det største handlesenter i Stavanger.

Rett i nærheten har man flotte friområder med tursti til Møllebukta badeplass og friluftsområde med »Sverd i fjell»

samt gang-/sykkelsti /promenade langs Hafrsfjord. Turstien går også til fine turområder ved Stokkavannet.

Det er god bussforbindelse både til Stavanger Sentrum, Forus og Stavanger Lufthavn på Sola.

ADKOMST

Se kartlenke på Finn.no. Det er skiltet med visningsskilt fra Verdi Eiendomsmegling til fellesvisning.

INNHOLD

Garasje og ekstern bod.

Entré og gang, bad 1, bad 2, vaskerom, 4 soverom, tv stue, stue og spisestue og kjøkken.

AREAL

P-rom: 173 kvm

P-rom inneholder:

Entré og gang, bad 1, bad 2, vaskerom, 4 soverom, tv stue, stue og spisestue og kjøkken.

Bruksareal: 189 kvm

Arealene er oppmålt av Rune Sivertsen, og er ikke etterkontrollert av megler. Se vedlagt tilstandsrapport datert for ytterligere informasjon.

Dersom rapport fra takstmann er eldre enn 12 måneder, bør rapporten fornyes. Ved tilfeller hvor rapporten er eldre enn 12 måneder oppfordres kjøper til å foreta særskilte undersøkelser av eiendommen, gjerne sammen med fagkyndig.

BYGGEMÅTE

Mur og tre.

For ytterligere informasjon om boligen, se rapport fra takstmann vedlagt salgsoppgaven.

OPPVARMING

Varmekabler på begge bad, kjøkken, vaskerom og gang. Peis i stue. Ellers elektrisk oppvarming.

Dersom det er rom i boligen som ikke har vegg-/fastmonterte ovner så følger det heller ikke med ovner i disse rommene.

PARKERING

Garasje

VEI, VANN OG AVLØP

Offentlig vei, vann og kloakk

REGULERINGSMESSIGE FORHOLD

Boligen er regulert til boligformål. Megler har reguleringsplanen for området forøvrig tilgjengelig på kontoret. Interessenter og kjøpere blir tilsendt disse på forespørsel og oppfordres på generell basis å gjennomgå dokumentene.

ENERGIMERKET

Oppvarmingskarakter Oransje – Energikarakter G. Rune Sivertsen har utarbeidet energiattest for boligen. Energiattesten i sin helhet kan fås ved henvendelse til megler.

UTLEIE

Boligen kan leies ut som en enhet.

HEFTELSER/SERVITUTTER

Megler opplyser at kjøpers evnt. pantedokument vil få prioritet etter følgende tinglyste servitutter:

1980/11264-1/102 Erklæring/avtale

15.08.1980

PLIKTIG MEDLEMSKAP I HUSEIERFORENING/VELFORENING M.V.

Disse dokumentene oppbevares på meglers kontor og interessenter oppfordres på generelt grunnlag til å gjennomgå dokumentene.

DIVERSE

Hvitevarer som er integrert i innredning, medfølger i handelen.

Selger har i egenerklæringsskjema krysset av for hva som er gjort i boligen i hennes eietid, ikke hva som er gjort av tidligere eiere. Det henvises til tilstandsrapport for mer informasjon. 

Bedet utenfor terrassen er ikke del av tomten. 

Boden er ikke byggemeldt. 

Plantegningene vedlagt i denne salgsoppgaven er ment som illustrasjon og kan avvike fra de faktiske forhold.

LOVANVENDELSE

Eiendommen selges etter reglene i avhendingsloven. Eiendommen skal overleveres kjøper i tråd med det som er avtalt. Det er viktig at kjøper setter seg grundig inn i alle salgsdokumentene, herunder salgsoppgave, tilstandsrapport og selgers egenerklæring. Kjøper anses kjent med forhold som er tydelig beskrevet i salgsdokumentene. Forhold som er beskrevet i salgsdokumentene kan ikke påberopes som mangler. Dette gjelder uavhengig av om kjøper har lest dokumentene. Alle interessenter oppfordres til å undersøke eiendommen nøye, gjerne sammen med fagkyndig før bud inngis. Kjøper som velger å kjøpe usett kan ikke gjøre gjeldende som mangel noe han burde blitt kjent med ved undersøkelsen. Dersom det er behov for avklaringer, anbefaler vi at kjøper rådfører seg med eiendomsmegler eller en bygningssakyndig før det legges inn bud. Hvis eiendommen ikke er i samsvar med det kjøperen må kunne forvente ut ifra alder, type og synlig tilstand, kan det være en mangel. Det samme gjelder hvis det er holdt tilbake eller gitt uriktige opplysninger om eiendommen. Dette gjelder likevel bare dersom man kan gå ut i fra at det virket inn på avtalen at opplysningen ikke ble gitt eller at feil opplysninger ikke ble rettet i tide på en tydelig måte. En bolig som har blitt brukt i en viss tid, har vanligvis blitt utsatt for slitasje og skader kan ha oppstått. Slik bruksslitasje må kjøper regne med, og det kan avdekkes enkelte forhold etter overtakelse som nødvendiggjør utbedringer. Normal slitasje og skader som nødvendiggjør utbedring, er innenfor hva kjøper må forvente og vil ikke utgjøre en mangel.

Boligen kan ha en mangel dersom det er avvik mellom opplyst og faktisk areal, forutsatt at avviket er på 2% eller mer og minimum 1 kvm. Ved beregning av et eventuelt prisavslag eller erstatning må kjøper selv dekke tap/kostnader opptil et beløp på kr 10 000 (egenandel). Dersom kjøper ikke er forbruker selges eiendommen «som den er», og selgers ansvar er da begrenset jf. avhl. § 3-9, 1. ledd 2. pktm. Avhendingsloven § 3-3 (2) fravikes, og hvorvidt en innendørs arealsvikt karakteriseres som en mangel vurderes etter avhendingsloven § 3-8. Informasjon om kjøpers undersøkelsesplikt, herunder oppfordringen om å undersøke eiendommen nøye, gjelder også for kjøpere som ikke anses som forbrukere. Med forbrukerkjøp menes kjøp av eiendom når kjøperen er en fysisk person som ikke hovedsakelig handler som ledd i næringsvirksomhet. Det presiseres at dersom en budgiver byr som ledd i næringsvirksomhet og handel er kommet i stand, så kan dette ikke endres til forbrukerkjøp i etterkant – uten selgers godkjennelse. En slik godkjennelse kan ikke påregnes da selgers mangelsansvar er begrenset i medhold av Avhendingsloven § 3-9 første ledd andre punktum ved salg til kjøper som ledd i næringsvirksomhet. 

Opplysninger om innvendige arealstørrelser i salgsoppgaven er hentet fra takst på eiendommen. Opplysninger i salgsoppgaven er godkjent av selger.

BUDGIVNING

Som kjøper hos Verdi Eiendomsmegling kan du kreve alle bud dokumentert og fremlagt. Dette medfører at du som budgiver må akseptere at ditt bud kan bli fremlagt for eventuell kjøper. Alle bud skal gjennomføres skriftlig. Ikke bare første bud, men også budforhøyelser skal gis skriftlig til megler. Både e-post, SMS og nettbaserte budgivningsplattformer vil oppfylle kravet til skriftlighet. I tillegg må alle budgivere legitimere seg ved inngivelse av det første budet. Budgiver må også informere megler muntligpr. telefon om sin budgivning for å sikre at alle bud er registrert. Megler skal skriftlig bekrefte til budgiver mottagelsen av budet. Hensikten er å sikre dokumentasjon av hele budrunden. Megler tar ikke noe ansvar for forsinkelser på el- eller telenettet. Det forekommer at fristene for å akseptere bud blir kortere etter hvert som det kommer inn nye bud. Det er budgiver som setter fristen for når et bud må være akseptert og denne fristen er absolutt.

Det betyr at dersom selger velger å akseptere budet, må kjøper få beskjed om at budet er akseptert innen utløpet av akseptfristen. Dersom du utsetter å legge inn bud til tett opp mot en annen budgivers akseptfrist er det en reell fare for at eiendommen kan bli solgt før ditt bud kommer frem til megler eller at bud allerede er akseptert. Megler har ikke anledning til å formidle bud som har kortere akseptfrist enn til kl. 12.00 første virkedag etter siste annonserte vising. Skulle en budaksept ikke være mottatt av budgiver grunnet forsinkelser på el- eller telenettet, eller at megler ikke har kommet i kontakt med budgiver av annen grunn før fristens utløp – er likevel aksepten gyldig under forutsetning av at megler har forsøkt å gi aksept før fristens utløp. Se for øvrig forbrukerinformasjon om budgivning.